Korzenie naszej spółdzielni sięgają początków XX wieku, kiedy to w lipcu 1911 roku do rejestru sądowego w pobliskich Wadowicach wpisano zorganizowaną spółdzielnię pod nazwą „Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu”. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli między innymi: Albin Jura – prezes Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego Oddział Krakowski, ksiądz Marcin Krzysica – pierwszy prezes zarządu w latach 1911- 1914, profesor UJ Józef Gabryl –  założyciel Kółka Rolniczego w Wieprzu i Czytelni Ludowej, Ludwik Saferna – członek zarządu, Władysław Gabryl – pierwszy kierownik mleczarni w latach 1911-1938.

Początkowo produkcję uruchomiono w pomieszczeniach piwnicy organisty, jednak z biegiem czasu, gdy gospodarze przekonali się o opłacalności takiej działalności coraz liczniej przystępowali do spółki i wkrótce okazało się, że dalsza działalność w ciasnych pomieszczeniach piwnicy jest niemożliwa i trzeba koniecznie wybudować mleczarnię. Otwarcie nowego budynku odbyło się 4.01.1914 r. Budynek należał przez długie lata  do najbardziej funkcjonalnych budynków wsi. W nim skupiało się całe życie kulturalne, gospodarcze i społeczne wsi. Oprócz sal produkcyjnych mieściły się tutaj biura Urzędu Gminy, obszerna sala teatralna ze sceną, czytelnia ludowa, Kasa Stefczyka, Strażnica Pożarna, sklep wiejski i Kółko Rolnicze. Początkowo praca mleczarni polegała na odciąganiu z dostarczonego mleka tłuszczu i przerabianiu go na masło, chude mleko zaś zwracano dostawcom. Później pomyślano o wytwarzaniu tłustych serów szwajcarskich. Spółdzielnia Mleczarska była dobrze prowadzona i prosperowała nieprzerwanie w czasie I wojny światowej i w okresie międzywojennym, kiedy to była najlepszą wśród kilkunastu w  powiecie.

Podczas II wojny światowej okupant przyłączył Wieprz do Rzeszy. Mleczarnie w sąsiednich wsiach zostały zlikwidowane, a mleko dowożono do Wieprza. Niemcy doprowadzili do mleczarni prąd elektryczny i sprowadzili bardziej nowoczesne urządzenia. Po wojnie członkowie znów skupili się wokół spółdzielni, zadbano o rozwój hodowli bydła, które po ucieczce okupanta zostało zdziesiątkowane. W roku 1957  z niewiadomych przyczyn wybuchł pożar, który częściowo zniszczył budynek, maszyny i urządzenia. Po pożarze odnowiono zniszczoną część i dobudowano część administracyjną i masłownię. W latach 1969-70 zakupiono nowe maszyny i urządzenia,  wtedy też w pobliżu mleczarni wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków.

W latach 70-tych w Wadowicach została wybudowana nowoczesna, zautomatyzowana mleczarnia. Wieprzowska mleczarnia, która dotychczas była jedną z największych na Ziemi Wadowickiej straciła swoją dotychczasową pozycję. W duchu wszechobecnej „centralizacji” dążono do przyłączenia Spółdzielni w Wieprzu do Okręgowej Spółdzielni w Wadowicach i  tak się tez stało – nadzwyczajne zgromadzenie przedstawicieli obydwu spółdzielni podjęło 23.11.1969 r. uchwałę o połączeniu. Dotychczasowa Spółdzielnia w Wieprzu zaczęła  po połączeniu spełniać rolę oddziału produkcyjnego.

Zmiany ustrojowe zapoczątkowane pod koniec lat 80-tych spowodowały brak opłacalności produkcji kazeiny oraz spadek skupu mleka. Mleczarstwo przestało być dotowane, a produkcja stawała się coraz mniej opłacalna. Producenci mleka i spółdzielcy nie byli zadowoleni z tej sytuacji. Mając na uwadze wspaniałe tradycje w zakresie hodowli bydła mlecznego i mleczarstwa zrodził się pomysł odłączenia spółdzielni od Wadowic i gospodarowania na własną rękę. Na przekór czarnym prognozom, przy życzliwym wsparciu ówczesnych władz Zarządu Gminy z naczelnikiem Stefanem Komenderą w grudniu 1991 r. 31 osób związanych ze spółdzielnią podjęło decyzję o odłączeniu i rozpoczęło działania w tym kierunki. 3.04.1992 r. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wadowicach podjęło uchwałę o dokonaniu podziału. Dnia 1.08.1992 r. Mleczarnia w Wieprzu ponownie rozpoczęła samodzielną działalność. Mleczarnię zmodernizowano, przerobiono kazeiniarnię na serownię, unowocześniono zlewnię i twarożkarnię, dokupiono pakowaczki do folii i kubków, prasy i formy do serów żółtych i  wanny serowarskie, zamieniono ogrzewanie węglowe na olejowe. Zakład został skomputeryzowany. W ciągu ostatnich lat ilość dostawców zmalała, ale ilość skupowanego mleka utrzymuje się na podobnym poziomie. Pozytywnym zjawiskiem w naszej spółdzielni jest fakt powstania dużych, specjalizujących się w produkcji mleka gospodarstw.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło dostosowanie zakładu do wymogów unijnych, co było związane z intensywnymi pracami remontowymi i nakładami inwestycyjnymi związanymi z modernizacją produkcji. Obecnie wyposażenie mleczarni spełnia najwyższe standardy europejskie, a Spółdzielnia w 2007 uzyskała certyfikat, na podstawie którego może produkować i sprzedawać artykuły mleczarskie na terenie całej Unii Europejskiej, wtedy też wdrożono w Spółdzielni System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – HACCP. Indywidualni dostawcy mleka również dostosowali swoje gospodarstwa do wymogów unijnych i uzyskali certyfikaty na prowadzenie produkcji mleka. Od 17.08.2009 r. Spółdzielnia posługuje się znakiem firmowym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym.

Dziś Spółdzielnia oferuje szeroki wachlarz wyrobów mleczarskich: mleka, twarogi, śmietany, sery gouda i edamski, kefiry, maślanki, zsiadłe mleko, jogurty naturalne i masło z którego produkcji Spółdzielnia słynie w całej okolicy. To właśnie nasze Masło Ekstra zrobiło furorę trafiając w gusta jury i smakoszy uczestniczących w Wielkim Finale 9 Festiwalu Smaku w Krakowie, gdzie zajęło I miejsce w plebiscycie Małopolski Smak w kategorii „Smakołyki z Legendą”. Naszym ostatnim sukcesem jest nagroda publiczności w wadowickim półfinale 11 Małopolskiego Festiwalu Smaku w plebiscycie Małopolski Smak w kategorii „Smakołyki z legendą”, którą zdobył twaróg półtłusty, został on również nagrodzony przez profesjonalne jury (III miejsce w Konkursie Małopolski Smak w Wadowicach). Długa mleczarska tradycja, doświadczenie pracowników oraz surowiec wysokiej jakości to wszystko sprawia, że wyroby wieprzowskiej mleczarni cieszą sie dobrą opinią i niezmiennie jest na nie popyt. Spółdzielnia zaopatruje sklepy Andrychowa, Kęt, Bielska, Oświęcimia, Zatora, Żywca i Wadowic wraz z okolicznymi miejscowościami tych miast.

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera