Spółdzielnia Mleczarska Wieprz

Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu

Historia

Historia mleczarni w Wieprzu sięga początków XX wieku. W lipcu 1911 roku do rejestru sądowego w pobliskich Wadowicach wpisano zorganizowaną spółdzielnię pod nazwą "Spółka Mleczarska w Wieprzu". Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli miedzy innymi:

  • Albin Jura - prezes Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego Oddział Krakowski
  • ksiądz Marcin Krzysica - pierwszy prezez zarządu w latach 1911-1914
  • profesor UJ Józef Gabryl - był również założycielem Kółka Rolniczego w Wieprzu i Czytelni Ludowej
  • Ludwik Saferna - członek zarządu
  • Władysław Gabryl - pierwszy kierownik mleczarni w latach 1911-1938

W roku 1969 nastąpiło połączenie Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich w Wieprzu i Wadowicach.
1 sierpnia 1992 roku nastąpiło odłączenie się Wieprza od OSM Wadowice i powstanie samodzielnej jednostki - Spółdzielni Mleczarskiej w Wieprzu

Mleczarnia dziś

Spółdzielnia kontynuuje 100 letnią, dobrą jakość produkowanych wyrobów. Spełniamy wymagania Unii Europejskiej, pozyskując surowiec wysokiej klasy. Wciąż się rozwijamy, systematycznie zwiększając sprzedaż produktów. Dostarczamy na rynek smaczne i zdrowe wyroby mleczarskie.